top of page

Services  מה אנחנו מציעים בעצם?

ייעוץ חד פעמי בעיצוב הבית​​


נתקלנו לפעמים באנשים שגרים בבית, רוצים לשנות ולא יודעים מאיפה להתחיל... למטרה זו אנו מקיימים פגישת ייעוץ קצרה, ובה נותנים טיפים ודגשים לשיפור בכל חדר. לפעמים רוצים לבצע שינוי בלי לעזוב את הבית. אנו יודעים לייעץ ולפרוס את  האפשרויות בפני לקוחותינו. כל פגישה כזאת מלווה בתמונות להמחשה וסקיצות במקום.
אנחנו קוראים לזה "אקופונקטורה מקומית". היא יכולה לחולל פלאים:

אפשר לשנות אפילו איזור אחד בבית שישפיע לטובה על איכות המגורים של דירייו וישפר את התחושה בחלל הנתון, ולעתים אף ישפיע על כל הבית.

יצירת יחידת דיור בחלל עליית גג בבית מגורים

back

bottom of page